Beste leden,

Het jaar 2016 loopt weer af en we zijn als bestuur druk bezig met de voorbereiding van de activiteiten voor 2017. Terugblikkend kunnen we vaststellen dat ons programma weer geslaagd is maar ook een feit waar we als vereniging door geraakt worden.

Wellicht hebben jullie bemerkt en kunnen lezen dat ook wij zuiniger met de ons beschikbaar staande fondsen om moeten gaan. De belangrijkste reden hiervan is de terugloop van het aantal leden waardoor minder geld beschikbaar is. Indien we op de huidige voet verder zouden gaan zou dit kunnen betekenen dat we het aantal activiteiten terug moeten brengen en dat willen we vermijden. Bovendien willen we geen concessies doen aan de kwaliteit van de georganiseerde activiteiten.

Bij dezen wil ik jullie dan ook oproepen om (nieuwe) collega’s warm te maken, zich aan te melden bij de personeelsvereniging.

 

De in het jaar 2016 ingevoerde nieuwe manier van communiceren met onze leden, namelijk per mail, heeft goed gefunctioneerd en werkt kosten besparend. Dit blijft dus gehandhaafd. Bovendien, alle informatie is ook beschikbaar op de site van OASE.

 

Uit onze overzichten blijkt, dat de georganiseerde reizen erg aantrekkelijk zijn om aan deel te nemen. Hier wordt ook het grootste gedeelte van de fondsen aan besteed. We willen echter de overige activiteiten, die de leden ook aantrekkelijk vinden, niet tekort doen.

Om bovenstaande reden heeft het bestuur besloten een hogere Eigen Bijdrage te vragen voor de activiteiten. Dit zal per activiteit worden vastgesteld door het bestuur.

 

Zoals gezegd zijn de reizen erg in trek en met onze vaste touroperator vindt regelmatig overleg plaats om de meest aantrekkelijke reizen samen te stellen tegen een concurrerende prijs. Reizen is altijd een prettige ervaring waarmee men kortstondig uit de dagelijkse sleur kan komen en het hoofd even vrij kan maken van de vele beslommeringen. Na terugkomst met een goed gevoel terugkijken op een mooie reis. Ontspanning is dan ook een van de toegevoegde waarden van onze personeelsvereniging.

 

Ik hoop van harte dat jullie met een vergelijkbaar goed gevoel kunnen terugkijken op het afgelopen jaar en met verwachting uitkijken naar de agenda voor 2017.

Ik wens jullie, namens alle bestuursleden van OASE en Nexus, een mooi, gezond en gelukkig 2017 toe.

 

Jos Peeters

Voorzitter OASE.

 

Copyright Claire Nijssen (C) 2011